Nieuws
01-03-2022

Alle maatregelen A2 Deil-Vught tot en met 2025 in beeld

De A2 is een drukke verkeersader dwars door Rivierenland. Om de doorstroming en de veiligheid op de snelweg te verbeteren, werkt programma A2 Deil-Vught aan verschillende maatregelen. 

Programma A2 Deil-Vught is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies Gelderland en Noord-Brabant, Regio Rivierenland en gemeente ’s-Hertogenbosch. Momenteel vindt een verkenning onder het Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats naar verbreding van de A2. Hierin worden nut en noodzaak van een dergelijke infrastructurele oplossing onderzocht en wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.

Los van de verkenning werkt het programma tot en met 2025 alvast aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Deze ‘kortetermijnmaatregelen’, variërend van toeritaanpassingen tot installatie van incidentcamera’s, zijn nu op overzichtelijke wijze samengebracht. Op kaart hiernaast vindt u per maatregel informatie over de acties die het programma onderneemt en over de status.