Over Slim & Schoon=

Over Slim & Schoon Rivierenland

Met het programma Slim & Schoon Rivierenland wil Regio Rivierenland burgers, werknemers en bezoekers stimuleren om anders te reizen, bijvoorbeeld met het ov en/of buiten de spits. Anders reizen is nodig om de regio bereikbaar te houden, de doorstroming te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Als iedereen een steentje bijdraagt, blijft onze regio een fijn gebied om in te wonen, te werken en te ondernemen én om te bezoeken.

Nu is het nog zo dat de auto veruit het populairste vervoermiddel is in Rivierenland. En de ochtend- en avondspits de populairste reismomenten. Dit leidt tot een flinke filedruk op zowel de A2 en de A15 als de provinciale wegen. Al die auto’s en vrachtwagens op de weg in combinatie met de schepen op de Waal zorgen voor veel CO2-uitstoot. Inwoners hebben last van de vieze lucht. Dit moet anders, en dit kan anders. En iedereen kan meedoen! Bijvoorbeeld door wat vaker thuis te werken of een keer de trein te pakken naar de stad. Ook ondernemers in Rivierenland maken werk van duurzame mobiliteit. Steeds meer organisaties zetten in op maatregelen zoals fietsplannen voor werknemers, een elektrisch wagenpark en slimme logistieke oplossingen.

8 gemeenten

In de Regio Rivierenland werken 8 gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal samen aan de verdere versterking en ontwikkeling van de regio. Dit betekent dat Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel gezamenlijk een aantal maatschappelijke opgaven bij de kop pakken. Het verduurzamen van mobiliteit is zo’n opgave. Binnen het (deel)programma Slim & Schoon Rivierenland werkt het programmateam aan verschillende mobiliteitsprojecten. Dit gebeurt in nauwe afstemming met gemeenten, provincie en Rijk, maar ook met ondernemers(organisaties), kennisinstellingen en vervoerders.

Activiteiten

Programma Slim & Schoon Rivierenland ondersteunt burgers, bedrijven en instellingen bij het zetten van duurzame stappen. Dat doen we op verschillende manieren:

  • we geven advies, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden of slimme mobiliteitsoplossingen;
  • we begeleiden ondernemers bij het inventariseren en verzilveren van kansen op het gebied van duurzame mobiliteit;
  • en we bieden concrete handvatten, bijvoorbeeld in de vorm van probeeracties en beloningsprogramma’s.
Aansturing

Het programma Slim & Schoon Rivierenland wordt aangestuurd door Regio Rivierenland. Het portefeuillehoudersoverleg, bestaande uit alle wethouders van de regio, stelt het programmaplan vast. Provincie Gelderland is nauw betrokken. De provincie stelt ook het plan van aanpak Slim & Schoon Rivierenland op, vanuit haar rol als subsidieverlener.