Nieuws
22-09-2023

Registratieplicht woon-werkverkeer staat voor de deur

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Kom je er niet uit met de voorbereidingen om de ritten goed te registreren? In Regio Rivierenland staan onze mobiliteitsadviseurs voor je klaar. 

Heeft jouw bedrijf meer dan 100 werknemers? Begin dan nu vast met de voorbereidingen voor de registratieplicht die op 1 juli 2024 start. Zo zorg je ervoor dat alles op orde is en je tijdig kunt beginnen met registreren én dat je de rapportage tijdig kunt indienen, uiterlijk 30 juni 2025.  

 

Wat je moet gaan registreren

Naast het aantal kilometers woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van je werknemers moet je ook de manier van reizen en de gebruikte brandstoftypes gaan registreren. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen of dat met het huidige softwaresysteem kan, of dat er aanvullingen nodig zijn.  

Kom je er niet uit?

Neem dan contact op met onze mobiliteitsadviseurs. Zij staan klaar om je hier kosteloos bij te adviseren en kunnen je ook helpen met andere zaken die nodig zijn voor deze CO2-rapportage. Bijvoorbeeld hoe je een enquête kunt uitzetten om het reisgedrag van je werknemers te bevragen of welke tool je kunt inzetten om de reizen te registreren. Via de provincie Gelderland werken de mobiliteitsadviseurs van regio Rivierenland met Mobility Analist waardoor zij de tools gratis kunnen aanbieden.  

Kleinere organisaties: meer inzicht in CO2-uitstoot

Heeft jouw bedrijf minder dan 100 werknemers en wil je graag weten wat de CO2-uitstoot van jouw organisatie is? Dan kun je de gegevens ook vrijwillig indienen. 

Waarom rapporteren?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.  

Kijk voor meer informatie op https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm of mail onze mobiliteitsadviseurs via werkgeversbenadering.tfmn@gmail.com.