Voor forenzen

Fietsverbinding van west naar oost

Een snelfietsroute die het westen van onze regio verbindt met het oosten. Op dit moment verkennen we of dat haalbaar is op verschillende trajecten. Tussen Gorinchem en Waardenburg, Waardenburg en Geldermalsen, Geldermalsen en Tiel en van Tiel naar Kesteren richting Arnhem.

Gorinchem - Waardenburg

Het traject Gorinchem – Waardenburg loopt langs de N830. Tussen de Spijkersteeg en de rotonde met de N848 ligt een fietspad in twee richtingen van ongeveer 6 kilometer lang. Momenteel is het fietspad 2,5 tot 3 meter breed. Voor een snelle fietsroute zou dit verbreed moeten worden.

Vanaf de rotonde krijgt de N830 tot aan de Havenstraat in Tuil een parallelweg. We moeten hierbij zorgvuldig kijken naar de verkeersveiligheid, omdat de parallelweg ook door landbouwvoertuigen wordt gebruikt. Provincie Gelderland is bij de N320 een pilot gestart met het spitsmijden van landbouwvoertuigen, zodat zij niet tegelijkertijd met fietsers gebruikmaken van dezelfde rijbaan.

Vanaf Tuil naar Waardenburg zijn er fietssuggestiestroken. Een ander aandachtspunt is de verbinding met de verschillende kernen die aan de route liggen, zoals Vuren en Herwijnen.

Geldermalsen - Tiel

Tussen Geldermalsen en Tiel zijn er verschillende mogelijkheden voor een snelfietsroute, zoals parallel aan de A15 of juist parallel aan het spoor via het centrum van Tiel. Een snelfietsroute moet aan bepaalde eisen voldoen, dus kijken we bij beide routes hoe we ze kunnen verbeteren.

Ook de inpassing van de snelle fietsroute vergt aandacht. Het voordeel van het eerste voorstel, parallel aan de A15 dus, is dat deze er al grotendeels ligt. Ook de verbinding met het centrum, de wijken en het station van Tiel is een aandachtspunt.

Het voordeel van het tweede voorstel, parallel aan het spoor, is dat deze via de binnenstad loopt. Ook wijken zoals Passewaay worden aangesloten op de snelle fietsroute. Hier komen veel fietsers vandaan en de wijk ligt dichtbij belangrijke bestemmingen. Hoe we de snelle fietsroute kunnen inpassen is op dit deel een stuk ingewikkelder in vergelijking met de eerste route.

Tiel – Kesteren

Tussen Tiel en Kesteren zijn er ook twee opties. Welke optie haalbaar is, hangt ook af van welke keuze er gemaakt wordt voor de snelfietsroute tussen Geldermalsen en Tiel. We weten daarnaast dat de fietsvoorzieningen bij de brug over het Amsterdam – Rijnkanaal en de Afslag 34 ‘Echteld’ en de N323 in combinatie met de twee sporen aan de Noord- en Zuid-zijde van de A15 twee knelpunten zijn.

Een rechtstreekste verbinding, zo veel mogelijk parallel aan het spoor, van Tiel naar Kesteren is ongeveer 12 kilometer. De huidige route is 15 kilometer. Vanaf Kesteren liggen kansen om de snelle fietsroute door te trekken naar Arnhem, Rhenen en/of Zetten. Langs de N233 naar Rhenen zijn zeer smalle fietsvoorzieningen aanwezig, die zullen voor een snelfietsroute verbeterd moeten worden.