Voor forenzen

Verbeteringen buslijn 165 ’s-Hertogenbosch – Druten

Er maken veel reizigers gebruik van buslijn 165, tussen ’s-Hertogenbosch en Druten. En ook van buslijn 85 tussen Druten en Nijmegen. Een groot deel gebruikt beide buslijnen en stapt over in Druten. Daarom kan het misschien lonen om te zorgen voor een snellere, betere verbinding.

Onderzoek naar verbeteringen

Het verbeteren van de buslijnen gaat niet van de ene op de andere dag. Er is onderzoek nodig om te bepalen of die verbeteringen zin hebben. Daarom heeft Regio Rivierenland samen met regio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en de vervoerder bekeken hoe we het vervoer in onze regio kunnen verbeteren. Een zo goed mogelijke busverbinding is belangrijk om op een fijne manier in de regio te kunnen wonen en werken.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

In de meest ideale situatie realiseren we HOV, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, op buslijn 165. HOV richt zich op langere afstanden en snelle rijtijden. Er mogen geen grote vertragingen of onzekerheden zijn en tijdens de spits, daluren en avond moeten er minstens 4, 2 en 1 rit(ten) per uur zijn. Een HOV-buslijn moet goed aansluiten op andere buslijnen en ook goed aansluiten op de auto en fiets. Tot slot moet HOV aantrekkelijk, comfortabel en herkenbaar zijn en goede reisinformatie en voldoende (zit)plaatsen bieden voor reizigers.

Lijn 165 voldoet al aan een heel aantal eisen. Maar er is ook ruimte voor verbetering. De betrouwbaarheid is op sommige locaties nog niet goed genoeg en ook de aansluiting op andere vervoermiddelen en buslijnen kan beter.

Verplaatsen haltes

Eén van de uitkomsten van de onderzoeken is dat een aantal haltes nu nog middenin de wijk ligt, waardoor de dienstverlening regelmatig vertraging oploopt. Enkele haltes kunnen we verplaatsen, bijvoorbeeld naar een doorgaande weg. Dat betekent dat sommige reizigers wat verder naar de halte moeten lopen. Maar zo kunnen we beter waarborgen dat de bus op tijd komt.