Voor ondernemers

Toolbox Fiets

Een gedegen fietsbeleid is belangrijk voor organisaties die meer medewerkers ‘op de fiets’ willen krijgen. Maar het opzetten van zo'n beleid kan lastig zijn, onder meer vanwege de complexe fiscale regelgeving. Het team van Slim & Schoon Rivierenland helpt je jouw weg te vinden in het doolhof.

De fiets is niet alleen een duurzaam alternatief voor de auto, fietsende medewerkers voelen zich ook fitter en vitaler. Dat is goed voor elke organisatie! Wil je als werkgever werk maken van het fietsbeleid, dan zijn er verschillende fiscale regels van toepassing. Deze zetten we hieronder op een rijtje.

Werkkostenregeling

Wil je (een deel van) de kosten van een fiets voor jouw werknemers voor uw rekening nemen, dan kun je deze kosten mogelijk onderbrengen in de werkkostenregeling (WKR). Dat kan binnen de vrije ruimte. De vrije ruimte die je kunt besteden aan vergoedingen en verstrekkingen in de WKR is in 2022 vastgesteld op 1,7% over de eerste € 400.000 van de bruto loonsom. Dat komt neer op € 6.800. Boven de € 400.000 geldt een percentage van 1,18% van de totale bruto loonsom.

Voordelen inzet WKR

Het aanbieden van een fiets binnen de vrije ruimte van de WKR heeft een aantal voordelen. Zo hoeven de uitgaven niet uitgesplitst te worden en hoef je niet aan te tonen dat de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Daarbij heb je de mogelijkheid om de fiets aan te schaffen voor jouw medewerker óf de fiets die een medewerker zelf aanschaft (deels) te vergoeden. In alle gevallen is de medewerker eigenaar van de fiets.

Fiets aanbieden buiten de WKR

Biedt de WKR onvoldoende vrije ruimte, dan zijn er andere mogelijkheden om een fiets aan te schaffen voor medewerkers. Dat kan onder meer via een fiets van de zaak (leasefiets), waarbij medewerkers gebruikmaken van een door de werkgever betaalde fiets. Voor privégebruik van de leasefiets geldt een bijtelling van 7%.
Ook kun je een fiets aanschaffen voor medewerkers, waarbij je maximaal € 130 BTW mag aftrekken. En: je kunt een renteloze lening verstrekken aan jouw medewerkers voor aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer. Deze lening valt onder de ‘nihilwaarderingen’. Werknemers kunnen de renteloze lening afbetalen met de kilometervergoeding of een afgesproken betalingsregeling.

Deelfiets

Uiteraard kun je als werkgever ook overwegen om structureel deelfietsen ter beschikking te stellen aan jouw medewerkers. Let er wel op dat zelfs bij deelfietsen het privégebruik belast kan zijn. Wij kunnen je hierover adviseren en ondersteunen waar nodig.

 

Meer weten? Neem contact op met onze mobiliteitsmakelaar.