Voor ondernemers

Medewerkersenquête

Wil je medewerkers stimuleren om slimmer en schoner te gaan reizen, dan is het belangrijk dat je zicht hebt op iemands mobiliteitsbehoeften. Praktische bezwaren of persoonlijke omstandigheden kunnen het maken van duurzame mobiliteitskeuzes in de weg staan. Met een medewerkers enquête brengen we beweegredenen, behoeften en mogelijke oplossingen in kaart.

Veel gedrag is gewoontegedrag en dat geldt ook voor mobiliteit. Medewerkers pakken de auto naar het werk omdat ze dat altijd doen. Bewustwording, mensen laten zien dat er slimme en schone alternatieven zijn, is een belangrijke eerste stap om dat gewoontegedrag te doorbreken. Tegelijkertijd is voor een duurzame gedragsverandering méér nodig. Alleen als jouw mobiliteitsbeleid aansluit op de mobiliteitsbehoeften van medewerkers, zijn zij bereid om andere keuzes te maken. Een goed beeld van die mobiliteitsbehoeften is dan ook cruciaal.  

Zo werkt de medewerkersenquête

In de doorlopende mobiliteitsscan brengen we het reisgedrag en de reismogelijkheden van jouw medewerkers in kaart. De medewerkersenquête is gericht op het peilen van hun mobiliteitsbehoeften. We stellen jouw medewerkers vragen over hun reisgedrag, redenen voor hun keuzes, hun bereidheid om duurzame alternatieven te overwegen en hoe de organisatie hen kan ondersteunen bij een eventuele overstap. De uitkomsten van de scan en enquête gebruiken wij in ons advies over de beste en meest winstgevende interventies voor jouw organisatie.

Meer weten? Neem contact op met onze mobiliteitsmakelaar.